play button
Czy inwestycja znajduje się na terenach zalewowych?

Inwestycja przy ul. Podbipięty 123 jest zlokalizowana za drugim wałem przeciwpowodziowym, jakim jest wysoko usytuowana ul. Podbipięty (pierwszy wał to wał wiślany) i nie znajduje się w rejonie bezpośredniego zagrożenia zalaniem. Jak większość terenów miasta Krakowa znajduje się w strefie określanej współczynnikiem Q 0,1% (zagrożenie wodą tysiącletnią). Strefa bezpośredniego zagrożenia powodziowego to obszar przylegający bezpośrednio do cieków wodnych, w tym przypadku do Wisły, a także obejmująca tereny narażone zalaniem w przypadku przelania się przez koronę wału przeciwpowodziowego. Ta strefa określana jest jako Q 1% (zagrożenie wodą stuletnią). Patrz do odnośnika do Mapy Stref Zalewowych dla miasta Krakowa.

Czy znajdująca się w okolicy spalarnia śmieci wpływa negatywnie na komfort zamieszkiwania w proponowanych do zakupu domach?

Inwestycja znajduje się poza strefami ew. negatywnego oddziaływania spalarni odpadów. Spalarnia powstała w systemie bardzo wysokiego reżimu technologicznego. Nie stanowi zagrożenia dla otaczającego ją środowiska. Zgodnie z przepisami UE spalarnia musi spełniać bardzo rygorystyczne wymogi normatywne. Proces spalania nie generuje hałasu. Trafiające do obiektu śmieci i odpady bezpośrednio z samochodów lądują w specjalistycznym bunkrze zasypowym, w którym podciśnienie zatrzymuje wydobywanie się fetoru. Odpady spalane są w kotłach w bardzo wysokiej temperaturze dochodzącej do 1000 stopni C. Wysokość emiterów (kominów) spalarni powoduje wynoszenie ew. produktów spalania na taką wysokość, która pozwala na ich rozproszenie bez negatywnego skutku dla otoczenia. Ponadto zgodnie z różą wiatrów dla miasta Krakowa, na terenie miasta mamy przeważającą ilość wiatrów zachodnich co powoduje bardzo dobre warunki przewietrzania tego rejonu, tym bardziej, że inwestycja zlokalizowana jest na terenie otwartym.

Czy w bezpośredniej okolicy inwestycji dostępna jest komunikacja miejska?

Jeszcze nie. Inwestor wystąpił z wnioskiem o uruchomienie linii autobusowej MPK w ul. Podbipięty oraz usytuowanie przystanku w rejonie inwestycji. Uzyskał pozytywną opinię władz dzielnicy oraz zapewnienie Gminy, że po remoncie ul. Klasztornej i ul. Podbibięty (wymiana nawierzchni tych ulic na przełomie lat 2017 i 2018) uruchomiona zostanie linia autobusowa nr 103 lub nr 153 z przystankiem w rejonie inwestycji.

Jak przebiegają prace związane z przebudową sieci komunikacyjnej w okolicy inwestycji?

W połowie bieżącego roku uruchomiono odcinek drogi S7 wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę. Dojazd do terenu inwestycji jest obecnie, nawet w godzinach szczytu, bezproblemowy. Realizacja inwestycji przyczyniła się w znacznym stopniu do poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu w mieście, gdyż połączyła dodatkową przeprawą przez Wisłę dwie krakowskie dzielnice: Nową Hutę i Podgórze. Odciążyła ona ulicę Klasztorną i Podbipięty od niepotrzebnego ruchu tranzytowego i ułatwiła mieszkańcom szybki dojazd do Obwodnicy Krakowa i autostrady A4.